CAT in de forensische psychiatrie


C.A.T. staat voor ‘Canine Assisted Therapy’ of therapeutisch werken met assistentie van (asiel-)honden. In het CAT – project krijgen onze patiënten de mogelijkheid om zelf een asielhond te resocialiseren. Onbewust werken ze aldus aan hun eigen integratie. Voorkomen van herval (in strafbare feiten) en geslaagde resocialisatie zijn onze voornaamste doelstellingen binnen het forensische zorgcircuit.

Sommige mensen belanden keer op keer opnieuw in de gevangenis omdat ze hervallen in oude patronen. Ze worden geïnterneerd en zitten te wachten in de gevangenis op een gepaste behandeling. De asielhond is dikwijls een vergeten ‘lastige’ hond die ook zit te wachten in het asiel tot iemand hem komt adopteren. Na verloop van tijd keert de hond terug naar het asiel omdat zijn gedragsproblemen terug de kop op steken. In het CAT-project trachten we deze lastige asielhond her op te voeden. Door het resocialiseren van hun hond werken ze aan hun eigen reïntegratie.

Onze patiëntendoelgroep bestaat uit Nederlandstalige geïnterneerden met diverse psychische en sociale problemen. Zij verblijven bij ons in een gemiddeld beveiligde en afsluitbare afdeling.

De problematiek van onze patiënten heeft vooral te maken met drugs- en drankmisbruik, agressie, impulsiviteit, onmiddellijke behoeftebevrediging, psychiatrische problematiek enz… Zij zijn dikwijls niet zo geïnteresseerd om deel te nemen aan de gewone therapieën en hebben tevens weinig ziekte-inzicht.

Onze hondendoelgroep zijn asielhonden die omwille van diverse redenen verstoten zijn door hun baasje en in een asiel werden gedropt.

Als algemene uitgangspunten worden de principes van ‘Animal Assisted Therapy’ binnen het project gehanteerd:

  • wederzijds respect.
  • beloningsgericht werken.
  • Werken met metaforen. Concrete situaties met honden worden gebruikt als spiegel zodat de patiënt een beter, juister beeld van zijn situatie.
  • De patiënten ervaren het CAT-project niet als een ‘therapie’, ze zijn gewoon graag bij hun hond. Dit biedt de therapeut andere mogelijkheden om de behandeldoelen te bereiken.

De patiënten van PC Sint-Jan-Baptist betrokken bij het CAT-project verzorgen het onderhoud van de hondenverblijven en voederen de honden. Andere taken zijn het verzorgen (zoals borstelen), wassen en wandelen van de honden.

Verder worden ook diverse randactiviteiten georganiseerd door onze patiënten: wandelzoektocht, opendeurDog enz. Ze nemen hun verantwoordelijkheid hierbij op, leggen contacten met externe organisaties en ontmoeten verschillende nieuwe mensen. Ook dit is een belangrijk onderdeel binnen hun reïntegratie.

Het CAT-project draagt bij tot de reïntegratie van de ‘vergeten forensische patiënt’ alsook die van ‘de vergeten asielhond’.