CAToptie


Haal een ‘CAT-hond’ in huis

Wat is er anders aan onze honden dan andere honden? Niks, dit zijn gewone honden die uit een asiel bij ons zijn gekomen. Bij ons worden ze voorbereid tot hun definitieve adoptie.
Al onze honden kunnen geadopteerd worden voor een bedrag van 300 euro. In dit bedrag zit niet alleen de maandenlange basistraining die deze honden genoten hebben, maar ook enkele andere praktische zaken zoals:

  • Alle nodige vaccins, volgens de leeftijd van de hond
  • Elke hond wordt ontwormd en behandeld tegen uitwendige parasieten.
  • Elke hond heeft een chip.

Ik wil graag een ‘CAT-hond’ adopteren. Wat moet ik doen?

Om een CAT-hond te kunnen adopteren is het belangrijk dat volgend stappenplan wordt afgelegd:

  1. Eerst en vooral moet er een adoptieaanvraag gedaan worden. Dit kan je bij Carine Claus of Benoit De Vreeze via e-mail. 
  2. De hond kan men alleen komen bekijken na afspraak met de CAT-therapeut. Dit kan op werkdagen van 9.00u tot 16.00 u. Deze afspraak kan telefonisch gemaakt worden op 09/342.28.28 (vragen Carine Claus of Benoit De Vreeze, CAT-therapeuten, of Dirk Peys, coördinator CAT-project) of via e-mail.
  3.  Er wordt steeds een bedenkingsperiode van enkele dagen ingelast, zowel voor de adoptanten als trainers/therapeuten. Op die manier worden impulsieve beslissingen vermeden. 
  4. Er wordt gevraagd om een standaard adoptie contract / overeenkomst te ondertekenen.