Onze werking


Nee, in het CAT-project werken we niet met poezen… CAT is de afkorting van Canine Assist Therapy. M.a.w. therapie met assistentie van honden. Uitzonderlijk is dat we hier niet werken met opgeleide therapiehonden, maar met honden die zelf een rugzakje te dragen hebben. Net als onze patiënten!

In het CAT-project worden honden opgevangen uit een moeilijke situatie en proberen we hen met de nodige rust en training/opvoeding het vertrouwen in de mens terug te geven.
De CAT- honden worden, onder begeleiding van de CAT-therapeut en de CAT-dierenverzorgster, getraind door de Catters.
Catters zijn mensen die in behandeling zijn in het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist te Zelzate. Ze hebben in het verleden feiten gepleegd waarbij de rechter heeft geoordeeld dat ze op het moment van de feiten ontoerekeningsvatbaar waren en ze een psychiatrische behandeling ipv een gevangenisstraf nodig hebben.
M.a.w. zowel onze Catters als onze honden zijn aan het werk om op goede manier de stap terug richting de maatschappij te kunnen zetten.


In het CAT-project is er geen hiërarchie. We werken als CAT-groep, op basis van gelijkwaardigheid, aan dezelfde doelstelling nl. een volwaardige plaats innemen in de samenleving. Uiteraard gaat de therapeut of dierenverzorgster bijsturen waar nodig, maar in hoofdzaak zijn zij vooral een voorbeeldfiguur naar de Catter toe.
De Catter leert in het CAT-project op een geweldloze, diervriendelijke manier zorg dragen voor een levend wezen. Onbewust is de Catter op die manier ook bezig met zijn eigen traject. Opnemen van verantwoordelijkheid, oefenen van sociale vaardigheden, samenwerkingsvaardigheden, trainen van arbeidsvaardigheden, geduld… zijn maar enkele voorbeelden van de werkpunten van onze Catters.
Daarnaast is zingeving een groot deel van het project. De Catter is niet meer alleen de persoon die feiten heeft gepleegd, hij kan en mag iets betekenen voor een ander en zichzelf bewijzen. De CAT-hond heeft geen besef van het verleden van de Catter en er kan een wederzijdse vriendschap worden opgebouwd. De CAT-hond gaat de Catter niet ver- of beoordelen.De Catters zijn betrokken bij het volledige traject van de CAT-hond. Van het moment dat de hond wordt opgenomen in het project tot en met de selectie van de adoptanten en de adoptie zelf.
Onze CAT-honden verblijven gemiddeld 6 maand in het project voor ze worden vrijgegeven ter adoptie. Een hond die wordt opgenomen in het project, blijft sowieso bij ons tot we een geschikte adoptant hebben gevonden. Er staat dus geen maximum duur op het verblijf in het CAT.
In de periode dat de hond in het CAT verblijft, proberen we hem gedrag aan te leren om hem geschikt te maken als huishond te leven. Geen circuskunstjes in het CAT! Onze CAT-honden mogen vooral hond zijn. We leren hen de basisgehoorzaamheid aan : zindelijkheid, luisteren naar hun naam, komen als ze worden geroepen, wandelen aan de leiband (maar we laten ze lekker snuffelen), eventjes alleen kunnen zijn, geen zaken stuk maken…
Uiteraard botsen we hier soms ook tegen grenzen aan. Maar ook dit is een leerproces voor onze Catters. Het feit dat we minstens 6 maand intensief met de honden aan het werk zijn, zorgt er voor dat we hen echt kennen en op zoek kunnen gaan naar een geschikte adoptant. Bijvoorbeeld : een angstige hond wordt in een rustig gezin geplaatst waar geen kleine kinderen zijn.Naast de training van de honden, moeten er uiteraard ook logistieke taken worden opgenomen. Ook hier ligt de focus bij de Catters. De rennen moeten dagelijks worden gepoetst en de terreinen onderhouden.
Ontspanning en het welzijn van de honden staat bij ons centraal. Er moet dus niet altijd gewerkt en getraind worden. Knuffelen, spelen, ontspannen, wandelen… Kortom, de CAT-honden en Catters zijn er voor elkaar, 7/7 in goede en slechte tijden.
Opgeven is geen optie voor alle betrokken partijen.

(Voor meer info over adoptie en/of plaatsing van onze CAT-honden : zie CAT-info)