CATinfo

Het CAT-project is een erkend asiel onder toezicht van de Vlaamse overheid afdeling dierenwelzijn.
Ons erkenningsnummer is HK30408122.
We hebben plaats voor 6 honden, maar in de praktijk bestaat onze roedel gemiddeld uit 5 honden.
De honden verblijven gemiddeld 6 maand in het project voor ze worden vrijgegeven ter adoptie. Sowieso blijven de honden bij ons tot we een geschikte adoptant hebben gevonden.

Gemiddeld zijn er 12 Catters actief in het project, onder de begeleiding van de CAT-therapeut Carine Claus en de CAT-dierenverzorgster Stefanie Lampaert.
De Catters nemen alle taken op zich. Er is dus geen nood aan vrijwilligers binnen het project.

Onze adoptieprocedure:

Wanneer een CAT-hond wordt vrijgegeven ter adoptie, wordt dit gecommuniceerd via :
• Op deze website onder de rubriek ‘onze huidige CAT-honden’
• Op onze Facebookpagina https://www.facebook.com/profile.php?id=100049900639480
• Op onze Instagrampagina :

Indien er interesse is om een hond een thuis te bieden, vragen we om je kandidaat te stellen via mail info@catproject.be of via een pb op onze Facebookpagina.
Aangezien onze honden allemaal een verschillende persoonlijkheid hebben, werken we niet met een standaard vragenlijst. Graag al even meegeven waarom je interesse hebt in de hond en een omschrijving van je gezins- en werksituatie.
Vermeld zeker ook je telefoonnummer. We streven er naar om binnen de 3 werkdagen je telefonisch te contacteren, waarbij we al een eerste aftastend gesprek voeren of er eventueel een match zou zijn.
Wanneer er na het telefoontje nog steeds interesse is, wordt er een vrijblijvend bezoek aan de hond in het CAT-project ingepland.
Om impulsieve beslissingen te voorkomen, worden er tijdens dit gesprek nog geen knopen doorgehakt. Zowel de Catters als de kandidaat-adoptanten wordten gevraagd om even na te denken.
Is er een match en kan de hond bij jou een voor-altijd-huisje vinden? Dan vragen we nog een weekje geduld zodat iedereen de kans krijgt om afscheid te nemen van de hond.

Onze adoptieprijs bedraagt 300 euro.
Onze honden zijn steriel, gevaccineerd en gechipt. Op het moment van de adoptie wordt de chip ook door ons op jou naam gezet.
Onze CAT-honden worden onder contract geadopteerd. Een voorbeeld van ons contract vind je via deze link.

Wij bieden nazorg en begeleiding na de adoptie. Bij voorkeur wordt er een whatsappgroepje opgestart waarbij we de eerste weken/maanden bereikbaar zijn voor vragen en tips.
Van jou kant verwachten we regelmatig een update en foto’s van de hond. Dit is een steuntje voor de Catter die zijn hond moet loslaten.

Selectie/plaatsing van CAT-honden:

Aangezien onze CAT-honden gemiddeld 6 maanden bij ons verblijven en we onze roedel beperken tot 6 honden, is er weinig ruimte voor plaatsing in het CAT-project.
Welke honden nemen we op? Ons algemeen standpunt is dat de honden die in het project komen in een betere situatie moeten komen dan diegene waaruit ze komen. We gaan bijvoorbeeld geen honden opnemen die een warme thuis hebben gekend, maar door ziekte of overlijden een nieuwe thuis nodig hebben.
Alhoewel we kleinschalig zijn en actief aan de slag gaan, kunnen we geen echte thuissituatie bieden aan de honden. De honden brengen de nacht door in een ren.

We nemen geen staffords, pitbulls of molossers op in het project. Dit heeft een therapeutische reden. De Catters hebben in hun verleden vaak voor deze rassen gekozen om hun stoere imago op te poetsen en te imponeren. We willen hiervan loskomen.

CAT-honden zijn gemiddeld 2 à 3u per dag actief aan de slag. Uiteraard voorzien we tussendoor de nodige rustmomenten. We nemen om die reden wel geen oudere honden of fysiek beperkte honden op in het project. We hanteren geen maximum leeftijd, maar maken hier per hond een inschatting.

Honden kunnen in het CAT-project worden geplaatst:

• Via inbeslagname door dierenwelzijn.
• Via aanmelding van onze dierenarts
• Via particulieren. We vragen dat de honden, in de mate van het mogelijke, steriel worden gemaakt voor we ze opnemen in het project. Indien niet, wordt er een afstandsbijdrage gevraagd om de kosten van sterilisatie te kunnen dragen.
Honden moeten een chip hebben die in België geregistreerd staat voor we ze kunnen opnemen.
• Via een samenwerking met het dierenasiel Gent, ‘het zilveren mandje’ in Lokeren en de dierenbescherming Mechelen.